Koło Neurologiczne CMUJ

Strona główna

Studenckie Naukowe Koło przy Katedrze Neurologii CM UJ ma wieloletnią tradycję i jego prace były często nagradzane na Studenckich Konferencjach Naukowych. W ostatnich latach członkowie Koła zdobywali wyróżnienia na Konferencjach Studenckich przedstawiając prace naukowe z zakresu genetyki udaru, chorób układu pozapiramidowego oraz chorób neuronu ruchowego. Wielu z członków Koła jest obecnie na studiach doktoranckich w Klinice Neurologii kontynuując działalność naukową rozpoczętą w czasie studiów.

Obecne Koło Naukowe jest kontynuacją działalności kół poprzednich. Na naszych pierwszych spotkaniach pracownicy naukowi Kliniki przedstawiają nowym członkom koła specyfikę poszczególnych oddziałów Kliniki oraz prowadzone tam badania naukowe. Następnie uczestnicy po wyborze interesujących ich zagadnień zostają przydzieleni do odpowiednich grup badawczych, gdzie będą mają możliwość pogłębiania wiedzy i nabywania umiejętności klinicznych oraz pracy naukowej w ramach granatów studenckich.