Koło Neurologiczne CMUJ

Historia

Studenckie Naukowe Koło przy Katedrze Neurologii CM UJ ma wieloletnią tradycję i jego prace były często nagradzane na Studenckich Konferencjach Naukowych. W ostatnich latach członkowie Koła zdobywali wyróżnienia na Konferencjach Studenckich przedstawiając prace naukowe z zakresu genetyki udaru, chorób układu pozapiramidowego oraz chorób neuronu ruchowego. Wielu z członków Koła jest obecnie na studiach doktoranckich w Klinice Neurologii kontynuując działalność naukową rozpoczętą w czasie studiów.

Obecne Koło Naukowe jest kontynuacją działalności kół poprzednich. Na naszych pierwszych spotkaniach pracownicy naukowi Kliniki przedstawiają nowym członkom koła specyfikę poszczególnych oddziałów Kliniki oraz prowadzone tam badania naukowe. Następnie uczestnicy po wyborze interesujących ich zagadnień zostają przydzieleni do odpowiednich grup badawczych, gdzie będą mają możliwość pogłębiania wiedzy i nabywania umiejętności klinicznych oraz pracy naukowej w ramach granatów studenckich.

Raz w miesiącu na spotkania Studenckiego Naukowego Koła Neurologicznego zapraszani są pracownicy Instytutu Neurologii, którzy prezentują interesujące problemy badawcze. Na comiesięcznych spotkaniach Koła studenci mają także możliwość prezentowania ciekawych przypadków chorób neurologicznych. Dzięki temu mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy z zakresu neurologii klinicznej oraz doskonalą umiejętność publicznych wystąpień i prezentacji.

Dotychczasowa działalność:

Rok 2014/2015

W roku 2014/2015 regularnie odbywały się spotkania Koła, ponadto jego członkowie mieli okazję działać w projektach naukowych, udzielać się organizacyjnie (por. Działalność) oraz doskonalić umiejętności badania chorego na dyżurach. Tematy spotkań, które odbyły się w tym roku:

 • Warsztaty badania neurologicznego. Prowadzący: prof. Tomasz Dziedzic
 • Nagroda Nobla w medycynie 2014. Prowadzący: prof. Jerzy Vetulani
 • Biomarkery w udarze mózgu. Prowadząca: prof. Joanna Pera
 • Omdlenie czy padaczka? Prowadząca: dr med. Małgorzata Bosak

Ponadto członkowie Koła mogli uczestniczyć w licznych konferencjach organizowanych przez Klinikę Neurologii i nie tylko:

 • International Joint Conference of the Catalan Society of Neurology and the Polish Neurological Society in Krakow, 12-13.03.2015
 • Binational Update in Neurology, 17.05.2015
 • Choroby nerwowo-mięśniowe, 17.05.2015
 • Warsztaty: diagnostyka i leczenie polineuropatii, 9.06.2015

We współpracy z kołem SIGN zorganizowaliśmy webinar z Krys Bankiewiczem MD, PhD z UCSF. We współpracy z Instytutem Zoologii UJ oraz Instytutem Psychologii UJ jak co roku współtworzyliśmy konferencję Neuronus.

Rok 2013/2014

Rok akademicki rozpoczął się zmianą opiekuna oraz zarządu Koła. Docent Tomasz Dziedzic już na drugim spotkaniu wprowadził nas w tajniki badania neurologicznego. Powstała nowa strona Koła oraz grupa na Facebook’u zrzeszająca jego członków, na której w ciągu roku oprócz informacji organizacyjnych można było znaleźć ciekawostki neurologiczne i świeże doniesienia z dziedziny neuroscience. Nawiązaliśmy współpracę z kołem neurologicznym SIGN studentów anglojęzycznych UJ CM. W ramach prac naszego Koła, członkowie mogli dołączyć do prac zespołów badawczych prowadzących projekty naukowe od tematyki oceny funkcji poznawczych w udarze mózgu po rolę greliny w chorobie Parkinsona. Efektem tych prac są liczne prezentacje naukowe na konferencjach studenckich krajowych oraz międzynarodowych. Kolejna edycja krakowskiej międzynarodowej konferencji Neuronus odbyła się w kwietniu 2014 roku. Nasze Koło zorganizowało w ramach tego wydarzenia interaktywną sesję przypadków medycznych, której gospodarzem był dr n.med. Krzysztof Banaszkiewicz.

Rok 2012/2013

Początek roku akademickiego 2012/2013 rozpoczął się bardzo udanie, a mianowicie wyróżnieniem plakatu Elżbiety Klimiec i Pawła Moskala pt. “Characteristics of hand tremor in progressive supranuclear palsy and multiple system atrophy patients” na konferencji EFNS w Sztokholmie we wrześniu 2012r. Odeszliśmy w tym roku całkowicie od formuły spotkań tematycznych – poza spotkaniem organizacyjnym przerzuciliśmy się na zadaniową formę działania. 

Najpierw zorganizowaliśmy warsztaty badania neurologicznego. Wyćwiczone umiejętności mieliśmy okazję sprawdzić badając pacjentów z Kliniki Neurologii.

Później w ramach studenckiej konferencji IMSC 2013 organizowanej przez STN w Krakowie przeprowadziliśmy warsztaty „Neurologia w internie”. Składały się one z ustnych prezentacji, na których omawiane były objawy neurologiczne mogące wystąpić w przebiegu różnych chorób wewnętrznych. Warsztaty zakończyły się sprawdzianem wiadomości.

I wreszcie w dniach 9-11 maja 2013r. w ramach międzynarodowej konferencji Neuronus, IBRO & IRUN Neuroscience Forum zorganizowaliśmy interaktywną sesję przypadków medycznych. Interaktywną – tzn. publiczność mogła przy pomocy pilotów odpowiadać na pytania zadawane przez prezentujących. Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem i odniosła sukces. Członkowie Koła zaprezentowali na tej sesji 5 ustnych prezentacji. Zwycięzcą został Brandon Michael Henry (Jagiellonian University Medical College) który przedstawił pracę pt. „First Bite Syndrome: a postoperative complication of cervical vagal schwannoma excision”. 

Ponadto przewodnicząca Koła Anna Maria Łopatkiewicz zaprezentowała plakat na konferencji EFNS w Barcelonie w czerwcu 2013r. Praca nosiła tytuł: „Does education have a beneficial effect on behavioral abnormalities in Huntington’s disease?”

Rok 2011/2012

Kolejny rok akademicki dobiegł końca - czas więc na podsumowanie. Jako Koło zaczęliśmy w tym roku powoli odchodzić od dotychczasowej formuły polegającej na regularnych spotkaniach tematycznych. Dlatego też z takich spotkań odbyło się jedno - 20 grudnia ub.r., na którym zgłębialiśmy tajniki choroby Parkinsona - od charakterystyki tego schorzenia przez jego diagnozowanie i nowe możliwości leczenia (technika DBS - Deep Brain Stimulation).

Stawiając na praktyczną naukę neurologii zorganizowaliśmy warsztaty badania neurologicznego w dwóch edycjach, które odbyły się 28.02 i 13.03 br. Wyćwiczone umiejętności mieliśmy okazję sprawdzić badając pacjentów z Kliniki Neurologii. Ponadto w ramach studenckiej konferencji IMSC 2012 organizowanej przez STN w Krakowie przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące stanów nagłych w neurologii. Składały się one z części teoretycznej i praktycznej, na których omawiane były zasady postępowania w stanie padaczkowym i udarze mózgu.

Odchodząc od klasycznych comiesięcznych spotkań koncentrujemy się na działalności naukowej. W dniach 20-22 kwietnia 2012r. pomogliśmy w organizacji i wzięliśmy czynny udział w jednej z największych neurobiologiczno-neuropsychologicznych studenckich konferencji w skali Europy Środk.-Wsch., odbywającej się w Krakowie konferencji Neuronus, IBRO & IRUN Neuroscience Forum. Członkowie Koła zaprezentowali na tej konferencji jedną pracę ustną i cztery plakaty. Ponadto zaprezentowaliśmy dwa postery na 5. Zjeździe Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN w Wiśle odbywającej się w dniach 31.05-2.06 br.

Rok 2010/2011

12 października 2010

 1. Spotkanie organizacyjne

21 października 2010

 1. Warsztaty neurologiczne, część 1.(teoretyczna)

25 listopada 2010

 1. Warsztaty neurologiczne, część 2.(praktyczna)

9 grudnia 2010

 1. Karolina Dudek, Ewelina Kuźniar: Prezentacja przypadku klinicznego
 2. Paweł Moskal: Charakterystyka drżenia w postępującym porażeniu nadjądrowym – prezentacja projektu
 3. Elżbieta Klimiec: Ocena częstości występowania objawów parkinsonowskich w chorobie Huntingtona oraz ich powiązania z innymi cechami choroby – prezentacja projektu

4 stycznia 2011

 1. lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz: symptomatologii guzów mózgu - wykład

11 stycznia 2011

 1. Elżbieta Klimiec: Udar mózgu - prezentacja przypadku
 2. Karolina Krakowska: Zespół naprzemienny - prezentacja przypadku
 3. Dr Agnieszka Kułaga: Stymulacja magnetyczna mózgu

21 marca 2011

 1. Prof. Andrzej Szczudlik: Diagnostyka różnicowa otępień - wykład
 2.  

Rok 2008/2009

23 października 2008

 1. lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz: Choroba Huntingtona - prezentacja przypadku
 2. Anna Golowska: Zastosowanie metod instrumentalnych w ocenie ruchów pląsawiczych

18 grudnia 2008

 1. Dr Magdalena Wójcik: „Połowiczy kurcz twarzy - przyczyny i objawy towarzyszące”
 2. Prezentacje projektów, które otrzymały finansowanie z programu STN „Granty Studenckie 2008”

21 lutego 2009

 1. lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz: Drżenie w zespołach parkinsonowskich
 2. Dorota Fijewska: Podostre uszkodzenie rdzenia kręgowego – prezentacja przypadku

23 kwietnia 2009

 1. Dr n. hum. Izabela Gatkowska: Zmiany w mowie w przebiegu chorób neurologicznych
 2. Jadwiga Lorenc, Anna Piątek: Ostra zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna – prezentacja przypadku

Rok 2006/2007

8 listopada 2006

Dr n. med. Marcin Tutaj: Przydatność badania układu autonomicznego w neurologii

13 grudnia 2006

Lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz: Prezentacja pracowni drżenia

Rok 2005/2006

9 listopada 2005

 1. Dr n. med. Agnieszka Słowik: Badania naukowe w udarze.
 2. Dr n. med. Barbara Tomik: Badania naukowe w chorobach neuronu ruchowego.

14 grudnia 2005

 1. Dr n. med. Monika Rudzińska: Badania naukowe w chorobach układu pozapiramidowego prowadzone w Klinice Neurologii w Krakowie.
 2. Dr n. med. Joanna Pankiewicz: Współczesne próby leczenia chorób prionowych.

11 stycznia 2006

 1. Lek. med. Anna Boratyńska: Znaczenie diagnostyki USG tętnic domózgowych w diagnostyce neurologicznej.
 2. Dr n. med. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec: Choroba Alzheimera - współczesne podejście do diagnostyki i terapii.

8 lutego 2006

 1. Dr n. med. Tomasz Dziedzic: Znaczenie procesów immunologicznych i zapalnych w patogenezie udaru mózgu i choroby Alzheimera.
 2. Dr n. med. Joanna Pera: Hartowanie przez niedokrwienie.

8 marca 2006

 1. Dr n. med. Grażyna Zwolińska: Badania neurologiczne w chorobach nerwowo-mięśniowych.
 2. Dr n. med. Teresa Róg: Stwardnienie rozsiane patogeneza i klinika.

19 kwietnia 2006

Prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik: Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

10 maja 2006

Dr Magdalena Bosak: Podział padaczek oraz współczesne trendy terapeutyczne

Rok 2007/2008

24 października 2007

Spotkanie organizacyjne

21 listopada 2007

Lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz: Prezentacja pracowni drżenia

19 grudnia 2007

Lek. med. Magdalena Wójcik: Prezentacja pracowni zaburzeń gałkoruchowych

20 lutego 2008

Dr Aleksandra Golenia, dr Mateusz Adamski, dr Roman Pułyk: Prezentacja laboratorium genetycznego

26 marca 2008

Dorota Fijewska: Hemibalizm - prezentacja przypadku

16 kwietnia 2008

 1. dr n. med. Teresa Róg: Stwardnienie rozsiane - trudności diagnostyczne
 2. Małgorzata Krakowska, Małgorzata Partyk: Świnkowe zapalenie mózgu - prezentacja przypadku