Koło Neurologiczne CMUJ

Warsztaty

Warsztaty „Diagnostyka i leczenie polineuropatii”

Pod koniec roku akademickiego 2014/2015 członkowie Koła mieli okazję wziąć udział w warsztatach poświęconych polineuropatii. Celem było przybliżenie, zarówno specjalistom, jak i osobom w trakcie specjalizacji oraz studentom, najnowszych osiągnięć w diagnostyce i terapii polineuropatii w aspekcie codziennej praktyki lekarskiej. Prezentacje wygłosili eksperci od elektrofizjologii, tacy jak dr hab. Anna Koster-Pruszczyk oraz dr med. Marta Banach, specjaliści od zapalnych polineuropatii: prof. Tomasz Dziedzic i prof. Joanna Pera, oraz inni specjaliści: prof. Dariusz Adamek, prof. Andrzej Kochański, dr hab. Sławomir Michalak, prof. Andrzej Szczudlik.

Warsztaty Badania Neurologicznego

Co roku w październiku w bibliotece Kliniki Neurologii odbywają się warsztaty badania neurologicznego. Polegają one na demonstracji techniki badania przez opiekuna Koła pana profesora Tomasza Dziedzica. Następnie studenci będą mogli poćwiczyć na sobie umiejętność badania neurologicznego.

Rzecz jasna jednorazowe warsztaty nie wystarczą do opanowania umiejętności potrzebnych przyszłym neurologom. Najważniejsza jest praktyka, dlatego też zapraszamy na dyżury.

Podręczniki, dzięki którym łatwiej będzie zgłębić tajniki podstaw badania neurologicznego, to: Prusiński A., „Podstawy neurologii klinicznej”, Jakimowicz W.,”Neurologia kliniczna w zarysie”. Polecamy również stronę internetową http://www.neuroexam.com/neuroexam/index.php

Warsztaty “Neurologia w internie”

W sobotę 20.04.2013r. w ramach International Medical Students' Conference Kraków 2013 Studenckie Koło Neurologiczne zorganizowało warsztaty „Neurologia w internie”.

Członkowie naszego Koła w formie prezentacji w ciekawy sposób przedstawili zagadnienie objawów neurologicznych w chorobach internistycznych – problem który każdy lekarz prędzej czy później w swojej praktyce napotka.

Uczestnicy wraz z certyfikatem uczestnictwa otrzymali podręczniki neurologii poświęcone różnym zagadnieniom (zespoły parkinsonowskie, diagnostyka i leczenie otępień etc.)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za chęć podjęcia aktywnej warsztatowej współpracy oraz koordynatorowi całego wydarzenia, a mianowicie Kamilowi Polokowi.

Warsztaty “Stany nagłe w neurologii”

W sobotę 14.04.2012 w ramach International Medical Students' Conference Kraków 2012 Studenckie Koło Neurologiczne zorganizowało warsztaty Stanów Nagłych w Neurologii.

W 3godzinnym zmaganiu z zagadnieniami dotyczącymi stanów nagłych wzięło udział 30 uczestników - studentów medycyny będących uczestnikami odbywającej się konferencji.

Tematy poruszone podczas warsztatów to (część teoretyczna):

  •     Stan padaczkowy: diagnostyka i terapia- postępowanie. /Elżbieta Klimiec/
  •     Udar mózgu: diagnostyka i terapia- postępowanie./Karolina Krakowska/

oraz (częśc praktyczna):

  •     Pacjent w stanie padaczkowym. / Paweł Moskal/
  •     Pacjent z udarem mózgu. /Agnieszka Stanuszek/

Uczestnicy wraz z certyfikatem uczestnictwa otrzymali podręczniki neurologii poświęcone różnym zagadnieniom (zespoły parkinsonowskie, diagnostyka i leczenie otępień etc.)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za chęć podjęcia aktywnej warsztatowej współpracy oraz koordynatorkom całego wydarzenia naukowego, a mianowicie Agnieszce Stanuszek oraz Ani Gurgacz!