Koło Neurologiczne CMUJ

Działalność

Działalność naukowa

Rok akademicki 2014/2015

Projekty, w których brali udział członkowie Koła:

 • Rola greliny w chorobie Parkinsona. Opiekun: doc. A Krygowska-Wajs
 • Zaburzenia pozapiramidowe. Opiekuna: dr M. Dec
 • Ocena funkcji poznawczych u pacjentów po udarze mózgu. Opiekun: prof. T. Dziedzic

Wystąpienia konferencyjne:

 • Katarzyna Ochyra "Psychotic episode as a rare manifestation of SLE-induced depression" Neuronus IBRO&IRUN Neuroscience Forum 2015
 • Agata Średnicka „Neurologic involvement in patient with Localized Scleroderma” Neuronus IBRO&IRUN Neuroscience Forum 2015
 • Adrian Chrobak i in. Does subthalamic nucleus deep brain stimulation alter ghrelin levels in Parkinson’s disease patients?   1st International Brain Stimulation Conference 2015

Rok akademicki 2013/2014

Projekty, w których brali udział studenci Koła:

 • Rola greliny w chorobie Parkinsona. Opiekun: doc. A Krygowska-Wajs
 • Ocena funkcji poznawczych u pacjentów po udarze mózgu. Opiekun: doc. T. Dziedzic

Prezentacje i postery na konferencjach naukowych prac studentów Koła:

 • Grzegorz Siwek, Adrian Chrobak, Szymon Jeziorko, Anna Krygowska-Wajs. „Obsessive Compulsive Disorder as a complication of deep brain stimulation therapy for Parkinson’s Disease: a case study”, Neuronus 2014, Kraków
 • Szymon Jeziorko, Grzegorz Siwek, Adrian Chrobak, Aleksandra Arciszewska, Agata Furgała, Anna Krygowska-Wajs. „Ghrelin levels in Parkinson’s Disease patients treated with subthalamic nucleus deep brain stimulation.” Neuronus 2014, Kraków
 • Grzegorz Siwek, Adrian Chrobak, Szymon Jeziorko, Magdalena Wójcik, Monika Rudzińska. „Does asymmetric onset of Essential Tremor influence severity of the symptoms and progression of the disease?” Neuronus 2014, Kraków
 • Katarzyna Florkowska „An encephalitic patient with psychiatric symptoms at onset.”, Neuronus 2014
 • Michał Błaż „An encephalitic patient with psychiatric symptoms at onset.”, Neuronus 2014
 • Kamil Polok “Botulinum toxin – not only a poison or an anti-wrinkle drug”, Aspects of Neuroscience 2013
 • Michał Błaż „Sensory profiling in neuropathic pain.”, Aspects of Neuroscience 201

Działalność organizacyjna

Neuronus 2015

Konferencja Neuronus 2015 odbyła się w dniach 17-19 kwietnia 2015 roku. Naszymi gośćmi byli tym razem: Kia Nobre (Oxford Centre for Human Brain Activity, UK), Niels Birbaumer (Institute of Medical Psychology and Behavioral Neurobiology, University of Tübingen, Germany), Pamela Shaw (University of Sheffield, UK), Bassem Hassan (VIB, KU Leuven, Belgium).

Koło Neurologiczne zorganizowało tym razem dwie sesje: interaktywna sesja przypadków medycznych, a także sesja medyczna oryginalnych prac dotyczących neurologii. Prowadzącą pierwszej sesji była profesor Pamela Shaw, która zajmuje się dziedziną translational neuroscience, czyli dokładnie tym co Neuronus – tłumaczeniem osiągnięć nauk podstawowych na klinikę. Drugą sesję poprowadził docent Wojciech Turaj z Kliniki Neurologii UJ CM.

W sesji przypadków zwyciężyła praca Kamili Miętkiewskiej z Poznania: „Diagnostic difficulties in Susac syndrome patient resulting from cognitive impairement”, zaś sesję medyczną wygrała Harjot Kaur Grewal pracą „Illicit drug use in hospitals”.

Dziękujemy wszystkim autorom oraz organizatorom, zapraszając już teraz na przyszłoroczną edycję, podczas której planujemy dodatkowo zorganizować specjalną sesję quizową z filmami przedstawiającymi objawy neurologiczne. Do zobaczenia!

Neuronus 2014

Konferencja Neuronus 2014 odbyła się w dniach 25-27 kwietnia 2014r. Gościli na niej wybitni naukowcy, m.in.: David Colquhoun (University College London, UK,) Angela Roberts (University of Cambridge, UK), Carles Escera  (University of Barcelona, Spain), Nikos Logothetis (Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Germany), Rafael Malach (Weizmann Institute of Science, Israel), Philbert Tsai (University of California, USA).

Nasze Koło zorganizowało w ramach tego wydarzenia interaktywną sesję przypadków medycznych. Wysłuchaliśmy ustne opisy 8 ciekawych neurologicznych przypadków, a następnie mogliśmy zagłębić się w analizę 3 posterów. Zwycięzcą został Piravin Kumar Ramakrishnan (Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland), który zaprezentował pracę pt.  „Mother and son diagnosed with Tick-borne Encephalitis transmitted by consumption of unpasteurised goat milk.”

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Neuronusa. Więcej informacji znajdziecie pod adresem: www.neuronusforum.pl​

Neuronus 2013

Rozpoznawana już na szeroką skalę i nagrodzona wyróżnieniem Ministerstwa Edukacji konferencja neurobiologiczna Neuronus tym razem odbyła się w dniach 9-11 maja 2013r. jak zawsze w Krakowie. Gościliśmy znakomitych wykładowców, swoją obecnością wydarzenie to uświetnili m.in. Adrian Owen (University of Western Ontario, Canada), Wolf Singer (Max-Planck Institute for Brain Research, Frankfurt am Main, Germany), Robin Franklin (University of Cambridge, UK). 

Nasze Koło zorganizowało w ramach konferencji interaktywną sesję ustnych prezentacji przypadków medycznych. Podczas gdy prezentujący omawiali „kejsy”, publiczność mogła przy pomocy pilotów odpowiadać na pytania zamknięte zawarte w prezentacji oraz zagłosować na najlepszą prezentację. Zwycięzcą okazał się Brandon Michael Henry (Jagiellonian University Medical College) który przedstawił pracę pt. „First Bite Syndrome: a postoperative complication of cervical vagal schwannoma excision”.

Przyszłoroczna konferencja odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2014r. Już teraz zapraszamy Was do zbierania przypadków medycznych. W planach mamy zorganizowanie podobnej interaktywnej ustnej sesji, a także turnieju wiedzy neurologicznej „Tournament of the Minds”, w którym zgłoszone wcześniej drużyny z różnych uniwersytetów będą rywalizować ze sobą odpowiadając na pytania z neurologii. Zapraszamy!

Neuronus 2012

W dniach 20-22 kwietnia 2012r. w Krakowie odbyła się konferencja Neuronus, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, będąca jedną z największych neurobiologiczno-neuropsychologicznych studenckich konferencji w skali Europy Środk.-Wsch. To wydarzenie z powodzeniem integrujące specjalistów z różnych dziedzin: neurobiologii, neuropsychologii, a także i medycyny - w tym roku po raz pierwszy w ramach konferencji Neuronus odbyła się posterowa sesja przypadków medycznych.

Członkowie Studenckiego Koła Neurologicznego przyczynili się do organizacji konferencji, jak również wzięli w nim aktywny naukowy udział.

Karolina Krakowska zaprezentowała w sesji "Neurodegeneration" ustną prezentację "Chorea od bradykinesia in Huntington's disease - which symptom affects daily life more?"

W sesji przypadków medycznych zaprezentowaliśmy aż 4 postery:

 1. Elżbieta Klimiec, Paweł Moskal: Hemichorea in a patient with stroke - praca ta została nagrodzona pierwszym miejscem wśród posterów z przypadkami medycznymi!
 2. Anna Maria Gurgacz, Sylwia Bartyzel: Friedrich's ataxia; a case report and a short review of literature
 3. Agnieszka Stanuszek, Karolina Krakowska: Aphasia and vertical gaze palsy as a rare presentation of ischemic stroke
 4. Michał Błaż, Agnieszka Stanuszek, Karolina Krakowska: Diagnostic difficulties in amyotrophic lateral sclerosis

Ponadto dzięki znakomitym wykładowcom i zagranicznym gościom mieliśmy okazję posłuchać najnowszych doniesień z laboratoriów całej Europy oraz zastanowić się nad możliwościami przełożenia badań z nauk podstawowych na kliniczne. Zainteresowanych odsyłamy na stronę oraz zapraszamy do uczestnictwa za rok!

Granty Studenckie

Projekty, które prace uzyskały finansowanie w konkursie Studenckiego Towarzystwa Naukowego "Granty Studenckie 2010":

 1. Apatia w chorobie Huntigtona – kierownik projektu: Patrycja Hardzina, wykonawcy: Paweł Moskal, Elżbieta Klimiec.
 2. Charakterystyka drżenia w Postępującyn Porażeniu Nadjądrowym – kierownik projektu: Paweł Moskal, wykonawcy: Elżbieta Klimiec, Patrycja Hardzina.
 3. Analiza zmienności tętna i oscylacji ciśnienia tętniczego u chorych z omdleniem wazowagalnym – kierownik projektu: Kamil Jonas, wykonawcy: Jacek Iwanicki, Maria Zaborowska.
 4. Wpływ manewrów fizykalnych stosowanych w zapobieganiu omdleniom na regulację czynności sercowo – naczyniowej układu autonomicznego – kierownik projektu: Jacek Iwanicki, wykonawcy: Kamil Jonas, Maria Zaborowska.

Projekty, które prace uzyskały finansowanie w konkursie Studenckiego Towarzystwa Naukowego "Granty Studenckie 2009":

 1. Różnicowanie zespołów parkinsonowskich o różnej etiologii w oparciu o zaburzenia ruchów szybkich gałek ocznych oraz zaburzenia funkcji motorycznych. - kierownik projektu: Olimpia Kowalska
 2. Ocena czynników ryzyka utraty masy ciała u pacjentów cierpiących na chorobę Huntingtona. - kierownik projektu: Marta Banach-Górnicka
 3. Wpływ rehabilitacji na sprawność kończyn górnych u pacjentów z chorobą Huntingtona. - kierownik projektu: Marta Bielańska
 4. Wpływ polimorfizmu genu apoE na ryzyko wystąpienia i rokowanie w krwotoku podpajęczynówkowym spowodowanym pęknięciem tętniaka śródczaszkowego. - kierownik projektu: Maciej Opałka

Projekty, które prace uzyskały finansowanie w konkursie Studenckiego Towarzystwa Naukowego "Granty Studenckie 2008":

 1. „Zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego u chorych po udarze niedokrwiennym oraz wpływ lokalizacji udaru na charakter tych zmian” – kierownik projektu: Anna Piątek,
 2. „Zaburzenia autoregulacji krążenia mózgowego w przebiegu niedokrwiennego udaru mózgu oraz ich wpływ na wystąpienie wczesnych i późnych powikłań” – kierownik projektu: Małgorzata Krakowska,
 3. „Wpływ nasilenia objawów neuropsychiatrycznych na stopień niesprawności w chorobie Huntingtona” – kierownik projektu: Dorota Fijewska,
 4. „Przydatność składowej harmonicznej ruchu pląsawiczego do oceny jego nasilenia” – kierownik projektu: Anna Golowska.