Koło Neurologiczne CMUJ

Pierwsze spotkanie Koła Neurologicznego 2016/17

PIerwsze spotkanie Koła 2016/17

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów kierunku lekarskiego zainteresowanych neurologią na pierwsze spotkanie Koła Neurologicznego w roku akademickim 2016/17, które odbędzie się 19.10.2016 o godzinie 17:00 w bibliotece Katedry Neurologii. Na spotkaniu omówimy plan działania na najbliższy rok i możliwości pracy w Kole, będą również prowadzone zapisy do Koła.
Przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty członkowskiej w Studenckim Towarzystwie Naukowym w wysokości 30 zł, o ile składka ta nie została zapłacona w innym Kole Naukowym.

Do zobaczenia! :)